Quốc Trung, Thanh Lam tiếp tục kết hợp trong dự án âm nhạc “Nguồn cội”