Khi phát hiện ra chị bị máu trắng, tôi đã thực sự sốc và cảm thấy rất đau khổ