Thế này thì quá vui, thằng này phải bỏ tù nó cho vừa cái tội hành hạ dã man mấy em Voọc dễ cưng :">

Người tung hình ảnh giết Voọc lên Facebook đã bị bắt

Thế này thì quá vui, thằng này phải bỏ tù nó cho vừa cái tội hành hạ dã man mấy em Voọc dễ cưng :">

kieuphong