(Tamnhin.net)- Trái ngược với thị trường mai, cây kiểng năm nay mất mùa thì những người trồng hoa ly, hoa lan ở các vườn hoa Đà Lạt lại đang rất háo hức, hồi hộp vì được mùa và thị trường đang hứa hẹn người dân sẽ "trúng lớn".