(Dân trí) - Trong lúc chưa đưa ra lời giải thích thấu đáo cho công dân, UBND huyện Đại Từ đã huy động người và xe máy tổ chức cưỡng chế tài sản của gia đình ông Nguyễn Văn Bắc trú tại xã Hà Thượng, là hộ nông dân làm kinh tế V.A.C điển hình của địa phương.