TPO - Một nghiên cứu vừa được công bố chứng tỏ, người thượng cố cách đây 10.000 năm là “nhà khoa học” biến đổi gen lúa nước ngày nay. Người thượng cổ đã phát triển kỹ thuật trong “cuộc cách mạng xanh”.