QĐND - Ở Phòng Nghiên cứu Quân lương, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Quân nhu (Tổng cục Hậu cần mọi người biết đến Thiếu tá, Thạc sĩ Lưu Anh Văn, Phó trưởng phòng với danh hiệu "cây sáng kiến". Mới 35 tuổi, nhưng anh đã có hàng chục đề tài, sáng kiến trong đó chủ yếu nghiên cứu về khẩu phần ăn chế biến sẵn cho các đơn vị bộ đội. Không ít đề tài của anh đã đoạt giải thưởng của Bộ Quốc phòng và được triển khai áp dụng rộng rãi trong toàn quân. Thế mà, khi chúng tôi hỏi về những danh hiệu, giải thưởng, anh lại gãi đầu vẻ ngượng ngùng...