Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) đã được các tầng lớp nhân dân khắp cả nước phấn khởi đón nhận.