“Nếu chỉ vì sự nổi tiếng thì không ai dám lấy tôi: một đứa con gái cắt tóc ngắn như đàn ông, suốt ngày đi ngoài đường, cá tính mạnh thích cái gì nói cái đó, yêu công việc hơn yêu gia đình” - người mẫu Xuân Lan chia sẻ.