Quá 2 tuần so với ngày sinh dự kiến nhưng không có dấu hiệu đau đẻ, Hạ Vy đã phải tiêm thuốc để hạ sinh cậu con trai thứ hai, sáng nay.