Mới đây tại Hà Nội, cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm xuất bản bằng tiếng Nga đã ra mắt không chỉ góp phần bắc nhịp cầu văn học hữu nghị mà còn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Với Tiến sĩ văn học Nguyễn Huy Hoàng, kiều bào tại Nga thì việc dịch cuốn sách này còn thực sự là một cơ duyên.