Theo ông Phạm Anh Thắng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc từ 900 USD-1.100USD/người/tháng. Tuy nhiên, có một thực trạng người lao động vẫn bỏ trốn, xin chuyển xưởng...