(giao duc) - Với điều kiện thời gian hạn hẹp và áp lực đến từ công việc – cuộc sống, người đi làm có đặc điểm và nhu cầu rất riêng trong việc học tiếng Anh. Do đó, không có một chương trình học tiếng Anh được đóng gói riêng cho họ thì việc học tiếng Anh là điều không dễ!