Tin dịch vụ - Cuộc thi "Người đẹp xứ Trà 2013" - một trong sáu hoạt động chính của Festival trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ hai năm 2013.