ANTĐ - Trong những bộ bikini trắng, ngươì đẹp Miss Universe 2013 vưà có buôỉ chụp hình tại Trung tâm thương mại thế giơí Moscow, Nga.