Ông lão 70 tuổi giăng bẫy khắp căn hộ và sẵn sàng chiến đấu khi nhà thầu có động thái.