Từ đầu năm 2010, tại địa bàn một số bản thuộc các xã: Nà Bủng, Nà Khoa, Na Cô Sa và Nậm Kè thuộc huyện Mường Nhé (Điện Biên) rộ lên những thông tin về sự xuất hiện của một thế lực siêu nhiên làm người dân hoang mang. Ở một số bản, nhiều gia đình đã bỏ bê sản xuất, tích góp lương thực, tụ tập để chờ được đón lên… giời?! Cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an đã vào cuộc để đấu tranh chống lại những luận điệu của kẻ xấu và niềm tin đã trở về…