Bác sỹ Phạm Văn Đoàn là một trong những cái tên quen thuộc của ngành Y tế giai đoạn những năm 70 của thế kỷ trước, khi Bệnh viện Tâm thần TW 1 trở thành lá cờ đầu của toàn ngành Y tế Việt Nam. Thế nhưng, ít người biết, ông đã nhiều năm liền xuất ngoại để chữa bệnh tâm thần cho... Tây! Và ông cũng chính là người làm thay đổi suy nghĩ của xã hội về bệnh nhân và bác sĩ chữa bệnh tâm thần.