Tập 2 của chương trình Người bí ẩn đã kết thúc với ấn tượng tuyệt vời thuộc về ông bố 2 con, đồng thời là chủ quán phở, Khánh Bình.