Các siêu thị sẽ bán trở lại khi sản phẩm này chứng minh được tính an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng