Tôi thường dùng tăm bông để ngoáy tai, nhưng gần đây lỗ tai của tôi rất ngứa. Xin hỏi chữa bằng cách nào?