PNO - Như tin Báo Phụ Nữ đã đưa, sáu tàu cá của ngư dân thuộc xã Phổ Thạnh, H.Mộ Đức (Quãng Ngãi) bị Trung Quốc bắt giữ, hiện còn ba tàu vẫn đang bị giữ tại đảo Hải Nam (Trung Quốc).