(VTV Online) - Bắt chước thần tượng từ trang phục đến vũ đạo, nhóm nhạc Panoma gồm 5 thí sinh đã "sáng tạo" điệu nhảy của Hàn Quốc khi vừa đội nón lá lẫn mũ bảo hiểm để nhảy.