Trong đó, có người huấn luyện rắn 72 tuổi, giỏi nhất làng, từng bị rắn cắn 21 lần. Song, cụ rất tự hào với thành tích đó.