Nữ hoàng đồ lót đạt cho mình rất nhiều danh hiệu mà đến ngay Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng cũng phải cảm thấy ganh tị.