Bà Hillary Clinton vừa lập kỷ lục của nước Mỹ là ngoại trưởng đầu tiên công du 100 quốc gia trên toàn thế giới.