Một trong 'Tứ đại tài tử' của Hong Kong đến Việt Nam để tham gia nhiều hoạt động.