TT - Tối 25-4, khoảng 500 trí thức, doanh nhân và bạn trẻ đã dự vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm & phát triển diễn giả MTC Expert Challenge 2012” do Học viện Đào tạo chuyên gia MTC (thành viên của Tập đoàn đào tạo và tư vấn triển khai Toppion) kết hợp với Tổ chức đào tạo diễn giả d’Oz International Singapore và Học viện Excellence Edge International Singapore tổ chức.