Có nhiều tin đồn bất lợi cho Ngô Kiến Huy, cho tình cảm của anh với Khổng Tú Quỳnh, nhưng niềm tin yêu của họ đã chiến thắng mọi lời đâm chọc.