- Vừa qua, ở đơn vị của tôi có một nhân viên sau khi nghỉ thai sản đầy đủ theo quy định. Hết thời gian nghỉ thai sản, chị nhân viên này đi làm lại và sau đó xin nghỉ một ngày hưởng lương với lý do đưa ra là nghỉ bù cho ngày lễ 2-9 vì lúc đó chị đang hưởng chế độ nghỉ thai sản. Xin hỏi việc nhân viên này lý giải như vậy có đúng không và pháp luật có quy định cụ thể về việc này không? (Câu hỏi của bạn Mai Oanh, Dĩ An, Bình Dương).