Khi đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội khóa XIII, về việc đến cuối năm 2013 căn bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu trên phạm vi toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết: Đến nay cả nước có 18 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với các loại đất chính, trong đó có 7 tỉnh đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận đối với tất cả các loại đất: Đồng Tháp, Long An, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long và Bình Dương.