(VTC News) – Vì mâu thuẫn cá nhân, Hiển đã rủ thêm 2 đàn em quyết thanh toán cho bằng được đối thủ. Biết Hải sẽ đến Quán cà phê Đen, nhóm này mai phục sẵn tại đó.