- Tôi bị liệt chi dưới do biến chứng điều trị, từ khi bị liệt tới nay đã tròn 3 năm. Trong khoảng thời gian này tôi được BHXH chi trả theo chế độ ốm dài ngày, tuy nhiên nay đã 3 năm mà bệnh không thuyên giảm, tôi phải ngồi xe lăn. Nay tôi muốn biết có loại văn bản nào quy định rằng người mắc bệnh dài ngày sau bao nhiêu lâu mà bệnh không khỏi thì sẽ bị cho thôi việc.(Bạn đọc HCM)