Do nghi ngờ vợ có người mới, sinh lòng ghen tuông nên Trãi mua 40 lít xăng mang đến chỗ bán cơm của vợ rồi đổ xăng thiêu chết.