Theo Nghị định 60/2001/NĐ-CP, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011, các mức xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đều được nâng lên.