(Tài chính) Tiền lương trả cho lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (DNNN) như thế nào là hợp lý đã trở thành vấn đề được tranh luận nhiều trong thời gian qua. Các luồng ý kiến đưa ra đều chưa được giải đáp thỏa đáng, bởi thực tế còn thiếu hành lang pháp lý quy định cụ thể về vấn đề này. Nghị định 51/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/5/2013, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 sẽ giải đáp vấn đề trên.