Người thân phát hiện Hằng nằm thoi thóp trên giường với hàng chục vết đâm, bên cạnh lọ thuốc diệt cỏ và con dao dính máu.