Nếu Trung Quốc sốt xình xịch với lớp học “Săn chồng đại gia“ thì Việt Nam đang sốt với lớp học “Nghệ thuật quyến rũ“ của Dr Pepper.