Nghệ thuật giấy xoắn hay còn gọi là Quilling Paper mới xuất hiện ở Việt Nam.