Khi áp lực gia tăng, người Nhật tìm mọi cách để xả stress và một trong những xu hướng của họ là "nghệ thuật" bondage.