TP - Đấy là câu nhận xét của một nhà thơ lớp đàn anh nói với tôi sau cuộc nhậu, món “mồi” là thơ Hoàng Trần Cương. Tôi cũng thấy thế! Thơ phú gì mà ồn ào, mà gay cấn, mà chả thấy mơ màng thơ mộng gì. Tranh của: Đỗ Hiệp.