Sáng 28-9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) nghe Ban Dân nguyện báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011.