Tỉnh Nghệ An đang triển khai các bước cuối cùng để ngày 5/2 sẽ ký kết thỏa thuận với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Royal Food (Thái Lan) thực hiện 3 dự án đầu tư tại Khu kinh tế Đông Nam với tổng vốn đầu tư 840 tỷ đồng.