Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Nhị- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An vừa có cuộc làm việc với UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2010.