ThienNhien.Net – Có thể nói, cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn Nghệ An đang ngày càng trở nên bức bách. Trong đó, ô nhiễm môi trường nước, không khí ở nhiều nơi đã đến mức báo động.