Thời trang Carina chọn ngày 23/6 là 'Ngày vàng mua sắm của tháng 6'. Chương trình ưu đãi sẽ bắt đầu từ 9h đến 18h.