(VOH) - Ngày17/3, ngày đầu tiên thí sinh nộp hồ sơ dự thi ĐH-CĐ năm 2014 theo tuyến các Sở Giáo dục - Đào tạo, cho đến hết 17 giờ ngày 17/4. Theo ghi nhận, do còn khoảng một tháng mới đến hạn chót, hiện thí sinh vẫn còn cân nhắc, lựa chọn các ngành, nghề và chờ các thông tin chính thức từ Bộ Giáo dục - Đào tạo trước khi quyết định ghi vào hồ sơ đăng ký dự thi.