Ngày chế độ diệt chủng Pôn Pốt bị đập tan và dân tộc Cam-pu-chia được hồi sinh

QĐND - 

Từ ngày đó đến nay đã 30 năm. Những tội ác mà chế độ diệt chủng do Pôn Pốt cầm đầu gây ra cho nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân các tỉnh ở biên giới Tây Nam Việt Nam vẫn hằn sâu trong ký ức nhân loại.