(NDH) Theo thống kê của SSI Research, hôm nay NHNN thực hiện bơm ra 120 tỷ trên thị trường mở (OMO), trong khi hút vào 9.713 tỷ, tương đương hút ròng 9.593 tỷ đồng.

Tính đến ngày 13/2/2014, khối lượng OMO còn lưu thông đạt 7.688 tỷ đồng.

Trong ngày hôm nay, NHNN phát hành 7.979 tỷ tín phiếu và không có tín phiếu đáo hạn. Từ 15/3/2012 đến nay, NHNN đã phát hành tổng cộng 478.709 tỷ tín phiếu, đã có 421.043 tỷ tín phiếu đáo hạn và còn 57.666 tỷ tín phiếu chưa đáo hạn.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm ở tất cả các kỳ hạn: qua đêm (1,73%), 1 tuần (2%), 1 tháng (3,9%) và 3 tháng (4,6%).

Ngày 13/2: NHNN hút ròng 9.593 tỷ qua OMO Ngày 13/2: NHNN hút ròng 9.593 tỷ qua OMO
10 2473 56 reviews
(NDH) Theo thống kê của SSI Research, hôm nay NHNN thực hiện bơm ra 120 tỷ trên thị trường mở (OMO), trong khi hút vào 9.713 tỷ, tương đương hút ròng 9.593 tỷ đồng.