Sư tử trắng là một trường hợp đặc biệt, người ta tìm thấy nó giữa cuộc đời thật nhưng lại luôn chiêm ngưỡng nó như một huyền thoại.